Tarieven

Met de meeste zorgverzekeraars hebben we contracten afgesloten. Om te weten of uw verzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te lezen of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

De kosten van behandeling worden rechtstreeks door ons bij uw zorgverzekeraar ingediend.
U ontvangt uitsluitend een nota voor fysiotherapie indien u geen aanvullende verzekering heeft afgesloten waarin de kosten van fysiotherapeutische behandeling zijn opgenomen.

De tarieven voor verzekerden zonder aanvullende verzekering en wanneer de verrichtingen buiten de dekking vallen hebben wij als volgt vastgesteld:

Tarieven per  1 januari 2019:

Prestaties
Prijs
Zitting fysiotherapie €33,00
Zitting bekkenfysiotherapie €46,00
Zitting oedeemfysiotherapie €46,00
Consult fysiotherapeutisch onderzoek €58,00
Lange zitting €45,00
Screening €15,00
Intake en onderzoek na screening €30,00
Intake en onderzoek na verwijzing €45,00
Groepsbehandeling 2 personen €33,00
Groepsbehandeling 3 personen €25,00
Groepsbehandeling 4 personen €20,00
Groepsbehandeling 5-10 personen €15,00
Telefonische zitting € 9,00
Toeslag voor aan huis behandeling €12,50
Intake en inschrijving Zwangerfit €30,00
Zwangerfit per les € 8,50
Fysiofit strippenkaart 10x €80,00
Niet nagekomen afspraak volledig tarief
Verstrekte verband- en hulpmiddelen tegen kostprijs
Juridische rapporten €60,00

 

Voor aanvullende informatie omtrent de vergoeding van fysiotherapie bij de diverse zorgverzekeraars verwijzen wij u naar de websites: www.fysiotherapie.nl of www.fysiotherapievergoeding.nl