Sociaal Fit Programma

Programma voor verbeteren sociale fitheid. Een onderzoek vanuit het UMC St Radboud te Nijmegen.

Het sociaal Fit Programma is bedoeld voor mensen met een geheugenprobleem en de mensen die hen bijstaan (mantelzorgers). U krijgt ondersteuning, zodat u beter in staat bent activiteiten te ondernemen en anderen te ontmoeten.

Welke activiteiten dat zijn bepaald u zelf. In samenspraak met een ergotherapeute wordt er gekeken welke betekenisvolle activiteiten voor sociale fitheid gewenst zijn en welke aanpassingen hiervoor nodig zijn. De fysiotherapeute wordt ingeschakeld als er lichamelijke beperkingen zijn die de activiteiten in de weg staan. Zij helpt u door mobiliteit, kracht en uithoudingsvermogen te verbeteren en u inzicht te geven in de eigen mogelijkheden. Zo bent u bezig om sociale fitheid te realiseren. Verder kan een ouderenadviseur nog hulp bieden bij het zoeken naar passende  activiteiten bij u in de buurt.

Vanuit het gezondheidscentrum Borgele werken fysiotherapeute Inge van den Esschert- Weulink en Ergocentraal mee aan dit programma.

Heeft u belangstelling of wilt u informatie dan kunt u contact opnemen met Inge van den Esschert .

esschert@fysiotherapieborgele.nl

0570-536610