Kwaliteit

Alle fysiotherapeuten die werkzaam zijn bij Fysiotherapie Borgele voldoen aan de kwaliteitseisen van het KNGF, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.

Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie

Alle bij de praktijk werkzame therapeuten zijn ingeschreven in het BIG register, het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) en indien van toepassing in het deelregister voor specialisaties. Hiermee voldoen we aan de kwaliteitseisen zoals deze door het KNGF zijn gesteld.

Wij willen als praktijk daar waar het kan onze kwaliteit waarborgen en verbeteren. Uw ervaringen en opmerkingen dragen hiertoe bij. Hoe u de kwaliteit van onze praktijk heeft ervaren kunnen wij inzichtelijk maken door gebruik te maken van de Fysio Prestatie Monitor (FPM). De Fysio Prestatie Monitor is een meetinstrument dat op geautomatiseerde basis uw ervaring meet door middel van CQ-index. Als u uitbehandeld bent wordt u via een mailbericht uitgenodigd (indien u hiervoor toestemming geeft) om online een vragenlijst in te vullen. Alle gegevens worden anoniem door FysioPrestatieMonitor verwerkt en aan ons in een beveiligde omgeving teruggekoppeld. Wij worden beoordeeld met een 9.

Electronisch Patient Volgsysteem

Wij maken binnen onze praktijk gebruik van het EPV, elektronisch patiënten volgsysteem van Fysiomanager. Hierin worden alle gegevens van de anamnese, het onderzoek, de  eventuele vragenlijsten en meetinstrumenten, maar ook van ons handelen en onze verslaglegging geprotocolleerd vastgelegd. Deze dossiervorming is in overeenstemming met het fysiotherapeutisch methodisch handelen.

HKZ

Om de kwaliteit is onze praktijk sinds 2013 HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) gecertificeerd. Het HKZ keurmerk maakt het kwaliteitsmanagementsysteem binnen de praktijk zichtbaar. Hiermee voldoen we aan de eisen gesteld vanuit de beroepsgroep fysiotherapie, de zorgverzekeraar, de patiënt-consument en de overheid. Dit kwaliteitskeurmerk betekent dat de klant centraal staat en dat we voortdurend werken aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

Scholing

Kwaliteitsverbetering staat en valt bij de beheersing van ons vak en het volgen van de laatste ontwikkelingen. Middels scholing, deelname aan IOF’s (Intercollegiaal Overleg Fysiotherapeuten) en het bijhouden van vakliteratuur verbeteren wij ons handelen en onze denk-en zienswijze continu.