Diabetesprogramma

Dit programma wordt geboden aan mensen met Diabets type 2. Deelnemen kan uitsluitend op verwijzing van een arts. Na de intake start het programma met een groep van 4-5 personen. We oefenen twee keer per week, drie maanden lang. De bedoeling is dat u alle sessies meedoet.

De oefensessies bestaan uit drie delen:

Conditietraining: Om meer te kunnen bewegen en het langer vol te kunnen houden;

Krachttraining: Zodat er meer spierweefsel wordt aangemaakt, waardoor er meer suiker wordt opgeslagen in uw spieren, met als resultaat een lager bloedsuiker;

Coaching: Verandering van leefstijl, motiveren, uitleg Diabetes en meer inzicht krijgen in het belang van meer bewegen.

Diabetes komt in Nederland steeds vaker voor. Gezond eten en regelmatig bewegen is goed en helpt klachten bij diabetes voorkomen. Ook is deze leefstijl belangrijk bij mensen die al diabetes hebben. Zo is uit onderzoek gebleken dat lichamelijke inspanning een goed effect heeft op deze aandoening, zoals:

  • Gunstig effect op de suikerspiegel
  • Vermindering van medicatie (omdat de suikerspiegel veranderd is)
  • Het geeft een fitter gevoel
  • Uitstellen van complicaties

Het ligt in de verwachting dat het aantal mensen met diabetes mellitus type 2 in de toekomst snel zal toenemen. Belangrijke oorzaken hiervan zijn de vergrijzing, een ongezonde leefstijl (overgewicht) en meer aandacht voor de vroegere symptomen van diabetes. Voldoende lichaamsbeweging kan de ontwikkeling van complicaties bij diabeten op lange termijn vertragen.

Doelgroepen:

Mensen met een vergrote kans op diabetes type 2, op basis van een gestoorde insuline gevoeligheid. Dit betekent de aanwezigheid van twee of meer van de volgende risicofactoren:

1. Nuchtere glucose > 6,1 mmol/l
2. Buikomvang: Man: >94 cm – Vrouw:>80 cm
3. Triglyceriden > 1,7 mmol/l
4. HDL: Man: < 1 mmol/l – Vrouw:< 1,3 mmol/l
5. Bloeddruk: > 130/85 mmHg

Mensen met diabetes type 2, ongecompliceerd, die door meer bewegen hun gezondheid positief willen beïnvloeden, maar waarbij dit zelfstandig niet lukt.

Het doel van dit programma is daarbij dat u uw levensstijl blijvend gaat aanpassen. Het is een programma waardoor u zelf op een verantwoorde wijze kunt (en hopelijk ook wilt) gaan werken aan een meer actieve en gezonde levensstijl. U zult gaan zoeken naar manieren van meer bewegen en sporten die bij uzelf passen en waarvoor u gemotiveerd kunt blijven. Enerzijds is het belangrijk om daarmee uw dagelijkse beweegniveau te verhogen, anderzijds om ook uw conditie te gaan verbeteren.

Onze huidige maatschappij is zo ingericht dat we steeds minder hoeven te bewegen en toch goed kunnen leven. Door de industriële revolutie en later de computerrevolutie vergen werkzaamheden (zowel betaalde- als huishoudelijke werkzaamheden) vaak veel minder lichamelijke energie dan vroeger. En aangezien lichaamsbeweging energie kost zijn we geneigd om dus steeds minder te gaan bewegen.

Voor ons lichaam is het echter wel erg belangrijk om voldoende beweging te krijgen, juist voor mensen met Diabetes is voldoende beweging en conditie extra belangrijk. Nou weten we dat allemaal eigenlijk wel en we willen ook wel anders, maar het is zo makkelijk om weer terug te vallen in het oude patroon! Motivatie om door te gaan, dat is vaak het allerbelangrijkste.

We zullen daarom samen met u haalbare doelen stellen en komen tot praktische acties om uw doelen te bereiken. We zullen regelmatig evalueren hoe het gaat en of u echt uw doelen bereikt. Het is de bedoeling dat u het leuk gaat vinden en u goed gaat voelen bij de verandering in uw manier van leven. Uw gezondheid is immers onbetaalbaar, het kost alleen soms wel doorzettingsvermogen.

U zult het uiteindelijk zelf moeten doen, maar het zal zeker makkelijker gaan door de ondersteuning via dit programma en de tips en trucs die u hierin meekrijgt. Komen tot een hoger beweegniveau is daarbij het belangrijkste doel, maar daarnaast zijn er ook andere onderwerpen die bij een actieve en gezonde leefstijl van belang zijn. Ook daarover zult u informatie en tips ontvangen.

U wilt zich aanmelden?

Om een nieuwe groep te kunnen starten hebben we tenminste vier aanmeldingen nodig. Het kan dus zijn dat u even moet wachten tot we weer kunnen beginnen. We hopen op uw begrip hiervoor.

Wordt het programma vergoed?

Zorgverzekeraar Salland vergoedt bij elke aanvullende verzekering het DM2-programma voor drie maanden. Bent u elders verzekerd, informeer dan bij uw verzekeringsmaatschappij in hoeverre zij het Diabetes2 bewegingsprogramma vergoeden.